Wij willen u door middel van ons privacy beleid informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen en over de verwerking van deze data binnen ons bedrijf.


Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van ons privacy beleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


 


Ons adres is:
Hogedijkenstraat 30
8490 Jabbeke


Geregistreerd onder ondernemingsnummer: BE0687781369


 


Informatie over de registratie en verwerking van uw gegevens


De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform het wettelijke kader opgelegd door de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei 2018 in voege treedt.


In onze database verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf verwerkt en beheerd in functie van alle commerciële activiteiten van ons bedrijf.  Wij bewaren hiervoor bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, adres, algemeen telefoonnummer en algemeen email adres) en contactgegevens  (naam, aanspreektitel, functie, telefoonnummer, persoonlijk email adres, gsm nummer en geboortedatum (wij zorgen voor een leuke attentie met uw verjaardag) van onze klanten en leveranciers, hun medewerkers, personeel en andere nuttige contactpersonen.


De doeleinden van deze gegevensverwerking zijn : opvolgen van commerciële vragen en offertes, het uitvoeren van een overeenkomst, de boekhouding, het beheer van onze klanten en leveranciers, het toesturen van commerciële en promotionele informatie en het naleven van alle wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit onze activiteiten.


Uw gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden. Uw gegevens worden enkel gedeeld met andere bedrijven of  partijen waarmee wij contractueel verbonden zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen. Het betreft hier enkel commerciële partners van ons bedrijf die in functie van een commercieel voorstel of de uitvoering van een overeenkomst, boekhouder, onderaannemers en overheid.


 


Veiligheid van uw gegevens


Cools Jabbeke hecht veel belang aan een veilige, correcte en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.  


 


U wil Cools Jabbeke contacteren in verband met ons privacy beleid?


• Hebt u vragen over ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
– via e-mail: cools@jabbeke.mercedes-benz.be
– telefonisch: +32 50/81.11.11
– schriftelijk: Hogedijkenstraat 30 8490 Jabbeke


 


• Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)


 


Rechten als betrokkene


Op eenvoudig verzoek verlenen wij kosteloos toegang tot de informatie die wij over u bijhouden en na te gaan waarvoor deze gegevens gebruiken. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Op eenvoudig verzoek verlenen wij de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij zouden bijhouden, te corrigeren of te vervolledigen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te corrigeren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Op eenvoudig verzoek kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Wij kunnen de gegevensverwijdering of – beperking weigeren als blijkt dat deze informatie noodzakelijk is voor het vervullenen van onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te wissen of te beperken, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.


Op eenvoudig verzoek kan u een eerdere toestemming voor verwerking van persoonsgegevens terug intrekken. Deze persoonsgegevens zullen dan nog enkel verwerkt worden als blijkt dat deze informatie noodzakelijk is voor het vervullenen van onze wettelijke en boekhoudkundige verplichtingen, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Als u uw persoonlijke gegevens wenst terug in te trekken, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres


Cools Jabbeke respecteert de legitieme verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de Belgische regelgeving en de GDPR wetgeving. Als u echter toch van oordeel bent dat er binnen Cools Jabbeke geen gevolg wordt gegeven aan enig verzoek en u van oordeel bent dat uw rechten hierdoor zijn geschonden kan u hiervoor een klacht neerleggen bij de Privacy Commissie.


 


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer


Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


Tel. 02 274 48 00


Fax. 02 274 48 35


 


Onze website en Google Analytics


Bij een bezoek aan onze site bewaren we:


uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s


uw e-mailadres als u dit invult in het contactformulier


alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan


alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt


alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt in het contactformulierDeze informatie wordt gebruikt :


om de inhoud van onze website te verbeteren


om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden of in functie van onze commerciële activiteiten


Uw bedrijfsgegevens en de gegevens van de contactpersoon die u invult in het contactformulier worden bewaard in ons CRM systeem


 


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).


Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) Via deze cookies analyseert Google hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google bewaart deze informatie in functie van rapportering over uw gebruik van de website, Google kan de opgeslagen gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies in uw browser weigeren. Het is mogelijk dat u in dat geval  niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.


Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.